DIÁKMUNKA EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN


A diák egyszerűsített foglalkoztatás keretében is dolgozhat. Az Efo tv. nem tartalmaz a tanulókkal kapcsolatban speciális előírásokat, ezért esetükben is az alábbi szabályokra kell
figyelemmel lenni.

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:
- mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
- alkalmi munkára.

Read more

TILOS A MUNKAHELYI SZERELEM?!


A munkavállalótól csak olyan információ közlésére kötelezhető, amely lényeges a munkaviszony szempontjából, és nem sérti a munkavállaló személyhez fűződő jogát. Ebből következően a munkáltató nem írhatja elő a létrejött párkapcsolatok bejelentésének kötelezettségét.

Amerikában tabu

Read more

HIBA A BÉRLAPON


A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 155. § (2) bekezdése alapján a munkáltató köteles a kifizetett munkabér elszámolásáról írásbeli tájékoztatást adni a munkavállaló számára, ez a tájékoztatás a „bérlap”, „bérpapír”.

Read more

HOGYAN SZÁMÍT BE A MEGBÍZÁSI JOGVISZONY A NYUGDÍJBA?


Gyakran felmerülő kérdés, hogy a megbízási szerződés alapján végzett tevékenység hogyan jelentkezik a nyugdíjnál, keletkeztet-e szolgálati időt, és figyelembe vehető-e a nyugdíj összegénél.

A kérdésekre az előzetes válasz az, hogy igen, bizonyos feltételekkel. A feltételek vonatkozásában az a döntő szempont, hogy a megbízásos jogviszony a társadalombiztosítás területén biztosítási jogviszonynak minősül-e, vagy sem.

Read more

ÚJ FEJEZETET JELENT EGY BÍRÓSÁGI ÍTÉLET AZ INGATLANKÖZVETÍTÉSBEN


A bíróság szerint sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményét az a szerződéses rendelkezés, amely az ingatlanközvetítő kizárólagos megbízása esetén nem teszi lehetővé, hogy a fogyasztó az ingatlanát maga is értékesíthesse – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség vezetője.

Read more