VÉGLEG ELBÚCSÚZHATUNK A SZÁMLATÖMBÖKTÓL?


A 2020. július 1-től tervezett új jogszabályok várhatóan újabb döfést adnak az amúgy is letűnőben lévő kézi számlatömböknek, hiszen az adatszolgáltatási kötelezettség kibővítése extra adminisztrációs teendőket ró a régimódi számlázáshoz ragaszkodókra. De vajon végleg eljött-e a kézi számlatömbök vége?


Read more

HA A MUNKAVÁLLALÓ ANGOLOSAN TÁVOZIK


A munkaerőhiány egyik velejárója, hogy a munkavállalók könnyen találnak újabb, jobban fizető, esetleg személyi körülményeiknek, preferenciáiknak jobban megfelelő állást. Ilyenkor meglévő munkahelyüket igyekeznek a lehető leggyorsabban maguk mögött hagyni, hogy a vágyott állást mihamarabb betölthessék. Fennálló munkaviszonyuk jogszerű lezárásáról, a munkaszerződés szerinti felmondási idő kitöltéséről a munkavállalók hajlamosak megfeledkezni.


Read more

AZ ELEKTROMOS ÉS HIBRID JÁRMŰVEK ÜZEMANYAG FOGYASZTÁSI NOMRÁJA


Egyre több zöld színű rendszámmal ellátott elektromos és hibrid járművel találkozhatunk az utcákon. Gyakori kérdésként merül fel, hogy az ilyen gépjárművek üzemanyag-felhasználási költségének kiszámításához hogyan lehet megállapítani az alapnormát, illetve az alapnorma-átalányt?


Read more

LEHET-E ÚJRASZÁMÍTANI A NYUGDÍJ ÖSSZEGÉT?


Nyugellátás, vagy más hasonló társadalombiztosítási ellátás összegét vajon lehet-e újraszámíttatni akkor, ha az ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet folytat az ellátásban részesülő személy, vagy esetleg ennek hiányában is, ha betölti nevezett a nyugdíj korhatárt? E kérdést járjuk körbe cikkünkben. 2012. óta találkozunk azzal az általános szabállyal, hogy öregségi nyugdíjat csak a nyugdíj korhatár betöltésétől lehet igénybe venni.


Read more

MENNYI PIHENŐIDŐRE JOGOSULT A MUNKAVÁLLALÓ?


A munkavállaló a munkaidőben köteles munkát végezni. A munkáltatónak pedig biztosítania kell megfelelő időt arra, hogy a munkavállaló pihenni tudjon. Nemcsak azért, mert nagyobb az esetleges munkahelyi balesetek kockázata túlterhelt és fáradt munkavállalók esetén, hanem azért is, mert az ember természetéből fakadóan elfárad, ilyenkor pedig regenerálódásra van szüksége.


Read more

IGAZSÁGOSABBÁ VÁLIK AZ ÁFARENDSZER?


A jövőre életbe lépő adóváltozások között több olyan elem is megjelenik, amelyek nyomán egy méltányosabb áfarendszer körvonalai rajzolódnak ki. E változások lehetőséget adnak korábban lezártnak vélt áfaviták újranyitására a behajthatatlan követelések, a fordított helyett hibásan egyenes adózás szerint kiállított számlák, illetve a tévesen kiállított számlák érvénytelenítésének áfavonzatai kapcsán.


Read more