TÉVES MUNKABÉR UTALÁS ÉRKEZIK A BANKSZÁMLÁMRA. MI TÖRTÉNIK, HA NEM FIZETEM VISSZA? HÁNY ÉVIG TUDJA A MUNKÁLTATÓ ÉRVÉNYESÍTENI A TÉVES MUNKABÉR KIFIZETÉSBŐL EREDŐ KÖVETELÉSÉT?


Váratlan szerencse, ha a bankszámlánk egyenlege váratlanul kisebb vagy nagyobb összegben, de pozitívan változik. A pillanatnyi öröm után azonban érdemes azon is elgondolkodni, hogy meddig örülhetünk a nem várt pénzesőnek, illetve mennyi idő után lehet az örömünk tartós.  Téves munkabérutalás = jogalap nélküli munkabér


Read more

HOGYAN KÉRHETEM ÉS MENNYI IDŐN BELÜL KAPOM MEG A VISSZAIGÉNYELHETŐ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT?


A bevallás elkészítésekor vagy kiegészítésekor az „Összes mező”/„”Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek”/„Visszaigénylési adatok” menüpontokon keresztül hozzáadhatók azok a mezők, amelyek kitöltésével kezdeményezheti a visszaigényelhető adó kiutalását.


Read more

HOGYAN LEHET A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYT ÉRVÉNYESÍTENI, HA CSAK AZ ÉV EGY RÉSZÉBEN VOLT MUNKAVISZONYOM?


A családi kedvezmény érvényesítése minden olyan hónapra lehetséges, amely hónapokra a kedvezményezett eltartott után családi pótlékra jogosult vagy a családi pótlékra saját jogán jogosult vagy rokkantsági járadékban részesül, függetlenül attól, hogy a munkaviszony hány hónapon keresztül állt fenn.


Read more

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS SZÜNETELTETÉSE: NE FELEDKEZZEN MEG AZ ADÓBEVALLÁSRÓL!


Május 20-áig be kell nyújtaniuk az szja-bevallásukat azoknak a volt egyéni vállalkozóknak is, akik 2014. január elsejétől folyamatosan szüneteltették, és 2018. december 31-éig nem kezdték el folytatni a tevékenységüket, mivel 2018. december 31-én megszűnt az egyéni vállalkozói státuszuk. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik 2017. január 1-jétől szüneteltetik az egyéni vállalkozói tevékenységüket, és azt 2018. december 31-éig nem kezdték el folytatni.


Read more

MIKOR SZÜKSÉGEMIKOR SZÜKSÉGES ÚTNYILVÁNTARTÁST VEZETNIE AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓNAK?S ÚTNYILVÁNTARTÁST VEZETNIE AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓNAK?


Az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak részletes útnyilvántartást kell vezetnie abban az esetben, ha a személygépkocsiját a vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan használja, és ezzel összefüggésben költséget számol el. E tekintetben költségek kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő üzleti célból megtett utak alapulvételével számolhatóak el.


Read more

HOGYAN LEHET VÁLLALKOZÓKÉNT A KÖZTARTOZÁSMENTES ADATBÁZISBA BEKERÜLNI?


Az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmére – a kérelem benyújtását követő hónaptól – felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha a közzétételt megelőző hónap utolsó napján a törvényben meghatározott, következő feltételeknek együttesen megfelel: - nincs az adóhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, valamint köztartozása és nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott és el nem évült tartozása,


Read more