A NAV VÁLASZOL:


MI A MÓDJA A FIZETÉSI KEDVEZMÉNY KÉRELMEZÉSÉNEK? Van-e speciális szabály, eljárás, igazolási forma arra az esetre, ha a fizetési nehézség a járványügyi helyzet miatt alakult ki? Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és egyéb szervezet a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 űrlapon terjeszthet elő. Az űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:


Read more

VÁLLALKOZÁSOK MEGSZŰNÉSE: MI LESZ A MUNKAVÁLLALÓKKAL?


A járvány egyre erőteljesebben érezteti gazdasági hatását: likviditási tartalék hiányában számos vállalkozás kénytelen szüneteltetni tevékenységét vagy véglegesen bezárni kapuit. Ez az egyéni vállalkozók, a kisvállalkozó cégek mellett egyre inkább érinti a nagyobb gazdasági társaságokat is. Milyen teendők vannak és milyen munkajogi következményekkel kell számolni? Mi lesz a munkavállalókkal?


Read more

A NAV VÁLASZOL


A kisadózó egyéni vállalkozó megszünteti a tevékenységét a kialakult veszélyhelyzet miatt. Ha a veszélyhelyzet elmúltával még ebben az évben újrakezdi a vállalkozását, akkor lehetősége lesz-e rá, hogy újra „katázzon”?


Read more

HA AZ ADÓZÓ TÁRHELYÉRE/CÉGKAPUJÁRA ÉRKEZETT – NAV ÁLTAL FELADOTT – ELEKTRONIKUS IRATOT NEM NYITJÁK MEG, AKKOR MEGHATÁROZ A JOGSZABÁLY BÁRMILYEN IDŐTARTAMOT, HATÁRIDŐT A MÁSODIK KÉZBESÍTÉS IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓAN?


Az Eüsztv. 14. § (4) bekezdése szerint a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,


Read more

A NAV VÁLASZOL


Ha a vállalkozások a veszélyhelyzet miatt nem tudják időben teljesíteni a bevallási, befizetési kötelezettségeiket kiesnek-e a köztartozásmentes adózói adatbázisból (KOMA) vagy a megbízható adózók köréből?


Read more

A KFT ÜZLETRÉSZÉNEK ÖRÖKÖSE AZ ÖRÖKSÉG MEGSZERZÉSÉVEL NEM VÁLIK AUTOMATIKUSAN A TÁRSASÁG TAGJÁVÁ


A korlátolt felelősségű társaság üzletrészének örököse az örökség megszerzésével nem válik a társaság tagjává, hanem kérnie kell bejegyzését a tagjegyzékbe. Ha a társaságnak nincs ügyvezetője kérelmét a társaság tagjaihoz kell intéznie. A taggá válás egyik feltétele, hogy az örökös a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el – a Kúria eseti döntése.


Read more