VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS KATÁS INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE IS!


Elérhető maximum támogatás:4.573.800 Ft. A pályázati lehetőség várhatóan 2019. szeptember 1-jétől nyílik meg, ezért érdemes időben felkészülni.

Pályázatok száma és elnevezése:
GINOP-5.2.7-18 Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása és GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők Vállalkozóvá Válásának támogatása a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített álláskeresők által megalapított vállalkozások induló költségeik támogatása céljából. Nem szükséges önerő, azaz a támogatás a projekt elszámolható összes költségének a 100%-a 

A pályázatokon az alábbi vállalkozási formákban lehet indulni:

1. Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó

2. Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül, beleértve a KIVA adózókat is:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság.
GFO 228 – egyéni cég 
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 – betéti társaság
Mikro vagy kis vállalkozás igényelheti a támogatást.

A támogatást igénylők köre:

- 18. életévüket betöltött – 18 és 25 év közötti álláskereső fiatalok
- 25 és 30 év közötti Nemzeti Foglalkoztatási Szolgáltatnál regisztrált álláskereső fiatalok, 30. életévüket betöltött regisztrált álláskeresők
- Magyarországi lakcímmel rendelkeznek
- a létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban alakult.

Tevékenység korlát: 
A GINOP 5.1.9.–17 „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás” program keretében elfogadott üzleti tervet köteles megvalósítani, azaz TEÁOR/ÖVTJ száma megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel, új tevékenység a támogatási időszakon belül nem vehető fel, a meglévő nem módosítható. Helyszíni ellenőrzés során a Magyar Állam Kincstár szakértői vizsgálják.

További feltételek:
- saját vállalati bankszámla
- ügyfélkapu regisztráció
-12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.

Kötelező vállalások:
A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

A projekt területi megvalósulása:

Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Dél-Dunántúl; Észak-Magyarország; Észak-Alföld; Dél-Alföld.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon ügyfélkapun keresztül.

Projekten belül elszámolható költségek:
- foglalkoztatás – munkabér, járulékok, vállalkozói kivét, - KATA adózónak kifizetett jövedelem, alkalmazott bér és járulékai
- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság,
- előkészítési tevékenység,
- eszközbeszerzés,
- eszközbérlés,
- üzlethelyiség-bérlet, vagy irodabérlet,
- információs technológiafejlesztés,
- egyéb immateriális javak beszerzése,
- piacra jutás támogatása,
- anyagbeszerzés,
- általános vállalatirányítási tevékenység.

Előleg: a megítélt támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 1.143.450,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

Kifizetési igénylést a projekt megkezdését követően 3 havonta nyújthat be a támogatott vállalkozás.

Share this Article


Related Posts