SZEPTEMBERTŐL 5% LESZ A ROZSDAÖVEZETEKBEN ÉPÜLŐ LAKÁSOK ÁFÁJA


A rozsdaövezetekben (elhagyott ipari területeken) épülő lakások után visszaigényelhető lesz a 27 százalékos és az 5 százalékos áfa közti különbözet. A visszaigénylés egyik feltétele, hogy a vételárról a számlát szeptember elseje után állítsák ki.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet kimondja: a rozsdaövezeti akcióterületek fejlesztésének elősegítése érdekében - a rendeletben meghatározott feltételekkel - a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatásként adó-visszatérítési támogatás vehető igénybe. A támogatás olyan lakás vásárlása esetén igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes (magán) személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett, és az igénylő részére értékesített.

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása,

a lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel feltüntetésre került

és az igénylő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént.

További feltétel, hogy a számlát ez év szeptember elseje után állítsák ki.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni elektronikusan, postai úton, vagy pedig a kormányablakoknál személyesen.

A kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

- adásvételi szerződés,

- számla,

- a teljes vételár kiegyenlítésének igazolására az eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata és

- végleges használatbavételi engedély.

A támogatás iránti kérelmeket – a beérkezés sorrendjében – a MÁK a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el. Ha a MÁK az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja - a megítélt támogatás összegétől függetlenül - támogatói okiratot állít ki. A MÁK a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Share this Article


Related Posts