MILYEN PÉNZBELI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLHET A KATA ADÓZÓ? MENNYI NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐRE SZEREZ JOGOSULTSÁGOT?


- A főállásúnak nem minősülő KATA adózó a 25.000 Ft-os tételes adó megfizetése esetében nem minősül biztosítottnak, így sem pénzbeli ellátásra (pl. táppénz, csed, stb) sem a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időre sem lesz jogosult.

- A főállású KATA adózónak az 50.000 Ft-os adóbefizetése esetében 94.400 Ft- lesz a pénzbeli ellátások és nyugdíjalapja, tehát jogosult lesz táppénzre, csedre, stb. A táppénz nettó összege (adókedvezmény nélkül) 48.144 Ft lesz.
A szolgálati idő viszont csak arányosan jár, mivel az ellátás alapja nem éri el a 2019-ben érvényes minimálbér. 2019-ben az arányszám: 94.400 Ft/ 149.000 Ft, azaz 0,633, tehát 365 nap alatt 231 nap szolgálati idő keletkezik.

- Amennyiben a főállású kisadózó a magasabb, 2019-ben 75.000 Ft összegű tételes adót fizet, 158.400 Ft lesz a pénzbeli ellátásainak az alapja és az arányos szolgálati idő számítást nem kell alkalmazni, azaz a nyugdíj mértéke szempontjából is a teljes időtartam szolgálati időként figyelembe vehető lesz.

A szolgálati idő számításnál figyelmen kívül kell hagyni annak az időszaknak a naptári napjait, amelyeken a biztosítás szünetelt vagy a biztosítottnak nem volt nyugdíjjárulék-köteles keresete, jövedelme, így nem keletkezik szolgálati idő és nyugdíjalap sem.

Szerző: www.konyveloszakma.hu

 

Share this Article


Related Posts