MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK - ÚJ SZABÁLYOK


2021. július 1-jétől új szabályok rendelkeznek a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy kapcsán megállapítandó magasabb összegű családi pótlékról. Az alábbi cikkben ezeket az új rendelkezéseket ismertetjük.

Magasabb összegű családi pótlék megállapítása

2021. június 30-ával bezárólag a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy esetében a magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez csatolni kellett a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolatát.

2021. július 1-jétől az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) alkalmazása kapcsán egyszerűsödik az eljárás, így a magasabb összegű családi pótlék iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolatát, ha a szakorvos

• az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani, vagy

• a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát nem állapította meg.

Más a helyzet akkor, ha a gyermek a családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá. Ez esetben a tartós betegségről vagy súlyos fogyatékosságról szóló igazolást akár a szakorvos is továbbíthatja az EESZT útján, vagy az orvosi igazolás másolatát az ellátásra jogosult benyújtja az igényelbíráló szervnek, aki ezt követően hivatalból fogja felülvizsgálni a családi pótlék összegét.

Magasabb összegű családi pótlék gyes esetén

Ugyancsak az EESZT alkalmazásához kötődik az a módosítás, amely a magasabb összegű családi pótlékra jogosultságra és az ehhez kapcsolódó gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozik. 2021. június 30-áig, ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, akkor a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolást a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csatolni kellett.

Az EESZT alkalmazása kapcsán 2021. július 1-jétől, ha a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a gyermekgondozást segítő ellátás iránti kérelemhez csak akkor kell csatolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolás másolatát, ha a szakorvos az igazolást az EESZT útján nem tudja továbbítani.

Ha azonban a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt lett tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, akkor 2021. június 30-áig az erről szóló igazolást be kellett nyújtani a kormányhivatalhoz. 2021. július 1-jétől ez esetben is lehetőség van arra, hogy a szakorvos továbbítsa az igazolást az EESZT útján. Azaz, ha a gyermek a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé vagy súlyosan fogyatékossá, akkor

• a szakorvos az erről szóló orvosi igazolást az EESZT útján továbbítja, vagy

• az ellátásra jogosult az orvosi igazolás másolatát benyújtja

az igényelbíráló szervnek, amely ezt követően hivatalból fogja felülvizsgálni a családi pótlék összegét és a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság időtartamát.

Magasabb összegű családi pótlék megszűnése

Kis mértékben, de pontosult az a szabály is, amely az állapotjavulás miatti magasabb összegű családi pótlék megszűnéséről szól. Tekintsük át, hogy miként rendelkezik a jogszabály erről a helyzetről!

Nem változott az a szabály, hogy ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy állapotának javulása miatt már nem jár a magasabb összegű családi pótlék, akkor a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összegben kell folyósítani, ha a családi pótlékra jogosultság egyébként is fennáll. Ez esetben a kormányhivatal a családi pótlék új összegének megállapításával egyidejűleg intézkedik az ehhez kapcsolódó közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló igazolvány bevonásáról és érvénytelenítéséről.

2021. július 1-jétől az új szabály az, hogy az érvénytelen, utazási kedvezményt biztosító fenti hatósági igazolványt az érintettnek vissza kell küldenie, ha a kormányhivatal erre vonatkozóan felhívást alkalmaz.

adozona.hu dr. Radics Zsuzsanna tb-szakértő, jogász

2021.07.15., 06:15

Share this Article


Related Posts