KATÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ANYA ÉS ALKALMAZOTT APA – CSED ÉS GYED SZÁMÍTÁSA


Katás egyéni vállalkozó hölgy és alkalmazotti jogviszonyban dolgozó párja gyermeket szeretne vállalni. Mekkora csedre, gyedre számíthatnak, érdemes-e emelni a havi tételes adó összegét, esetleg részmunkaidős állást vállalni a nőnek annak érdekében, hogy magasabb összegű ellátáshoz jussanak a gyermek születése után? Az Adózóna olvasói kérdésére dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő, jogász válaszolt.

A kérdés részletesen így hangzik: alapállás – 2019. február óta katás vállalkozó, havi 50 ezret fizető, gyermeket tervező nő és alkalmazotti jogviszonyban dolgozó párja lehetőségei a csed és a gyed ellátás terén. Mekkora csedre számíthat? Érdemes-e 75 ezerre növelni a katabefizetést, ha igen, akkor a szülés előtt hány hónappal? Vagy jobban jár, ha részmunkaidős állást keres a katás vállalkozás mellett (amelybe így 25 ezret fizet be havonta) – ez utóbbinál mekkora fizetés esetén és hány hónap jogviszony esetén jár jobban, mintha az emelt összegű katát fizetné? Gyedet az apa venné fel. Milyen minimum feltételek (kereset, munkavállalói jogviszony ideje) teljesülése esetén lehet maximalizálni az összeget?

SZAKÉRTŐ VÁLASZA

Kérdéseire az alábbi válaszokat adom azzal, hogy a válaszadásban nem tudok minden esetre kitérni.

A csecsemőgondozási díj, a gyermek születésétől visszafelé számított 180 naptári napi, ennek hiányában 120 naptári napi jövedelem 100 százaléka, amelyből szja-előleget kell levonni.

A gyermekgondozási díj szintén 180 naptári napi, ennek hiányában 120 naptári napi jövedelem alapján kerül megállapításra, ami ezen jövedelem 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka (ami idén 234 360 forint). Ebből az ellátásból szja-előleget, és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell levonni.

2019. február óta főállású kisadózó esetén a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj alapja idén havi 102 000 forint havi 50 000 forint tételes adó fizetése esetén, míg a fenti ellátások alapja havi 170 000 forint, ha havi 75 000 forint tételes adó kerül megfizetésre.

Álláspontom szerint, gyermekvállalás esetén érdemes legalább a gyermek születését megelőző harmadik hónap végétől visszafelé számított 180 naptári napi, ennek hiányában 120 naptári napi időszakra a magasabb tételes adófizetést választani. Azaz, például, ha a gyermek 2022. szeptemberében születne, akkor 2021. január elejétől már érdemes a magasabb tételes adót választani.

Kérdésként merült fel, hogy „Vagy jobban jár, ha részmunkaidős állást keres a katás vállalkozás mellett (amibe így 25 ezret fizet be havonta) – ez utóbbinál mekkora fizetés esetén és hány hónap jogviszony esetén jár jobban, mintha az emelt összegű katát fizetné?”

Részmunkaidős állás, azaz heti 36 órát el nem munkaviszony melletti kisadózásnál nem 25 000 forint a fizetendő tételes adó, hanem 50 000 forint, vagy magasabb tételes adó választásakor havi 75 000 forint. Azt, hogy mekkora fizetés mellett, és hány hónapig, milyen jogviszonyban érdemes dolgozni, nagyrészt a leendő ellátott lehetőségeitől függ, így erre írásban, általános választ nem lehet adni.

Amire azonban figyelemmel kell lenni…

Ha például a biztosítási idő a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, akkor a csecsemőgondozási díj alapját a csecsemőgondozási díjra jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem, ennek hiányában 120 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani. Azaz, ha a csecsemőgondozási díjra jogosultság 2021. december 17-étől állna fenn, akkor folyamatos biztosítás esetén az irányadó időszak 2020. január 1. – 2021. szeptember 30. közötti idő azzal, hogy a 180 naptári napra jutó keresetet, ennek hiányában 120 naptári napra jutó keresetet 2021. szeptember 30-ától kell visszamenőleg keresni. Ugyancsak a fenti „visszamenőleges” számítást kell alkalmazni gyermekgondozási a díjnál is.

A gyermekgondozási díj (gyed) összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 százaléka, maximum havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Azaz a gyed esetén van egy maximális alap (a minimálbér kétszerese), ami az ellátás alapját képezi. Ha tehát az ellátást igénylő személy magas jövedelme kapcsán ennél magasabb ellátási alappal rendelkezne, akkor is csak a minimálbér kétszerese lesz az ellátás alapja.

A fentiekre kell figyelemmel lenni akkor is, ha apa igényli meg a gyermekgondozási díjat.

Forrás: www.adozona.hu, 2021. augusztus 21., dr. Radics Zsuzsanna TB szakértő, jogász

Share this Article


Related Posts