HOGYAN LEHET VÁLLALKOZÓKÉNT A KÖZTARTOZÁSMENTES ADATBÁZISBA BEKERÜLNI?


Az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmére – a kérelem benyújtását követő hónaptól – felveszi az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ha a közzétételt megelőző hónap utolsó napján a törvényben meghatározott, következő feltételeknek együttesen megfelel:

- nincs az adóhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, valamint köztartozása és nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott és el nem évült tartozása,

- az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz vagy tett (erről a kérelemben nyilatkozik),

- nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt,

- csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén a csoportos általános forgalmi adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása,

- csoportos társasági adóalanyiság esetén a csoportos társasági adóalanynak nincs társasági adó tartozása,

- adó megfizetésére kötelezettként lejárt esedékességű tartozása nincs.

A kérelmet az adóhatóság által rendszeresített KOMA elnevezésű nyomtatvány elektronikus úton történő megküldésével kell előterjeszteni.

Az adóhatóság minden hónap utolsó napján felülvizsgálja, hogy az adózó megfelel-e a törvényi feltételeknek, amennyiben valamely feltétel nem teljesül, az adózót törli az adatbázisból. Az adózó a feltételek maradéktalan teljesítését követően újabb kérelem benyújtásával kerülhet vissza az adatbázisba.

Forrás: www.nav.gov.hu

Share this Article


Related Posts