ELHUNYT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ SZJA-BEVALLÁSA


Egyéni vállalkozó március végén hirtelen elhunyt. A tavalyi éves bizonylatai már a könyvelőnél vannak, aki még nem küldte el az szja-bevallást.

Az elhunyt a vállalkozói szja hatálya alá tartozott, alkalmazottja nem volt, és az egyéni vállalkozása mellett volt főállású munkaviszonya. Be kell-e jelentenie a könyvelőnek a vállalkozó halálát? A 2020-as évét még zárhatja, mint meghatalmazott, vagy azt már a NAV fogja?

Dr. Verbai Tamás, a HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója válaszolt.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 147. paragrafusának (1) bekezdése szerint, ha az adókötelezettség az adózó halála miatt szűnik meg, az adóhatóság az adót határozattal állapítja meg.

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében az adóhatóság az adózó házastársa vagy örököse kérelmére az adót év közben is megállapítja, ha a kérelmező az adó megállapításához szükséges igazolásokat rendelkezésre bocsátja.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése értelmében az adózó halála esetén az adóhatóság az örököst a személyéről történő tudomásszerzést követően örökrésze arányában külön határozatban kötelezi az adózót terhelő tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az adózót megillető költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés örökös részére örökrésze arányában történő kiutalásáról.

Ugyanezen paragrafus (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés szerinti tartozást, illetve a költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a külön határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni, illetve kiutalni. Az örökös részére kiutalandó összeget az örököst terhelő tartozás összegéig az adóhatóság visszatarthatja. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén végrehajtás csak a hagyaték tárgyaira, illetve azok hasznaira terjedhet ki azzal, hogy ha a hagyaték tárgyai vagy annak hasznai már nincsenek az örökös birtokában, a végrehajtás az örökrésze erejéig az örökös egyéb vagyontárgyaira is folytatható.

Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése szerint, ha az adózó halála esetén más örökös hiányában a hagyaték az államra száll, az adóhatóság külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból törli az örökhagyó adószámlájáról az államot mint örököst terhelő tartozást, illetve az államot mint örököst megillető költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést.

A fentiek értelmében a meghatalmazott könyvelőnek további eljárási jogosultsága nincs, az adó soron kívüli megállapítását az adózó házastársa vagy örököse kérheti (a kérelem mintája letölthető itt: https://nav.gov.hu/data/cms18664/elhunyt_iratminta.pdf.) A kérelemhez az adó megállapításához szükséges dokumentumokat célszerű csatolni, illetve azokat az adóhatóság is kérheti.

Forrás: www.adozona.hu, 2021. április 24.

Share this Article


Related Posts