ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM-HITELESÍTÉS A GYAKORLATBAN: ÍGY MŰKÖDIK AZ AVDH


Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatással egyszerűen, ingyenesen hitelesíthetünk bármilyen elektronikus dokumentumot. Így nincs szükség arra, hogy az iratokat kinyomtassuk és kézzel aláírjuk, emellett nincs szükség két tanúra sem.

Mit jelent az, hogy hitelesített dokumentum?

Az aláírás azt jelezi, hogy a dokumentum hiteles, valódi, én tettem a nyilatkozatot, a dokumentum tőlem származik, és annak tartalmával egyetértek, elfogadtam. Aláírásunkkal hitelesítjük a papír alapú dokumentumokat, az aláírás védelmet jelent a későbbi módosítások ellen is. Ugyanezekre szolgál az elektronikus dokumentum esetében az elektronikus aláírás, vagy az AVDH-val történő hitelesítés.

Miért azonosításra visszavezetett?

Az elektronikus dokumentum aláírásához általában szükséges egy elektronikus aláíró tanúsítvány, ezzel azonban kevesen rendelkeznek. Az AVDH számukra nyújt dokumentumhitelesítési lehetőséget.

A szolgáltatás igénybevételéhez a nyilatkozatot tevő személynek nincs másra szüksége, csak elektronikus azonosításra, vagyis ügyfélkapus felhasználónevére és jelszavára. Az ügyfélkapus belépési adatokat megadva megtörténik a személy azonosítása, ezt követően hitelesíti a dokumentumot az AVDH.

Jogi szempontból elfogadott-e?

Az AVDH-val hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy vita esetén a bíróság elfogadja bizonyítékként, valódinak tekinthető. Az AVDH-val történő hitelesítés előnye, hogy a nyilatkozathoz nincs szükség két tanúra sem.

Az AVDH-val hitelesített dokumentum felhasználhatósága (joghatása) megegyezik például a két tanúval aláíratott papír alapú dokumentumokéval. Használata azonban kényelmesebb és egyszerűbb, mivel nem kell tanúkat keresni, nyomtatni, postázni vagy személyesen ügyet intézni.

(Joghatás alatt azt értjük, hogy a nyilatkozatot azért tesszük, hogy jogok vagy kötelezettségek keletkezzenek, szűnjenek meg, vagy változzanak.)

A koronavírus járvány miatt kiemelten fontos, hogy csökkentsük a személyes érintkezést. Amennyiben lehetséges, használja az elektronikus ügyintézési lehetőségeket, illetve az elektronikus aláírást vagy az AVDH szolgáltatást a személyes ügyintézés vagy a papír alapú dokumentumok aláírása és postázása helyett.

Hogyan használhatom a szolgáltatást?

A hitelesítéshez nyissa meg a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalt, és töltse fel a hitelesíteni kívánt állományt.

PDF dokumentumokból 20 megabyte méretkorlátig hiteles PDF fájl hozható létre. Az ennél nagyobb fájlméretű pdf dokumentumokat és minden más fájltípusú dokumentumot ASiC formátumra kattintva kell hitelesíteni, ahol a méretkorlát 200 megabyte. Szintén az ASiC opciót kell választani, ha a dokumentum már elektronikus aláírással, bélyegzővel, vagy AVDH-val elektronikusan hitelesített (pl. egy más személy/szervezet által).

A fájlfeltöltés után a hitelesítéshez azonosítania kell magát ügyfélkapus felhasználóneve és jelszava megadásával.

A hitelesítési folyamat végén a hitelesített fájl letölthető, vagy e-mail üzenetben kérhető a dokumentum URL-jének küldése. Ekkor a rendszer e-mailben egy olyan linket küld, ahonnan 24 órán át letölthető a hitelesített állomány.

Amennyiben valamelyik szolgáltató részére szeretné a dokumentumot megküldeni, megadhatja a szolgáltató e-mail címét is. Fontos azonban, hogy a link csak 24 órán át érhető el, tehát ha a szolgáltató nem nyitja meg ez idő alatt, később nem tudja letölteni az állományt. A hitelesített állomány elküldése előtt egyeztessen a címzettel a küldés folyamatával kapcsolatban!

A hitelesítés használatáról további információkat a „Használati útmutatóban” olvashat.

Hogyan működik?

Az AVDH szolgáltatás az ügyfélkapus belépést követően az azonosított személy adatait egy igazolásba helyezi, amit az eredeti dokumentumhoz mellékel. Ez a személyes adatokat tartalmazó igazolás tanúsítja azt, hogy ki a nyilatkozatot tevő személy. (PDF dokumentum esetén az igazolás az Adobe Reader alkalmazásban a gemkapocs ikonra kattintva tekinthető meg.)

Ezt követően a szolgáltatás az eredeti dokumentumot az igazolással együtt elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látja el. Az érvényes AVDH bélyegző tanúsítja egyrészt azt, hogy a dokumentum AVDH-val hitelesített, másrészt, hogy a dokumentum/nyilatkozat és az igazolás tartalma a hitelesítést követően nem változott, azaz nem hamisították meg. Az időbélyegző igazolja a hitelesítés pontos időpontját.

Az AVDH bélyegző tartalma, érvényessége és az időbélyegzőben szereplő időpont elektronikus aláírás-ellenőrző, vagy az ellenőrzést támogató alkalmazásokkal ellenőrizhető (pl. a https://keaesz.gov.hu oldalon).

Az szolgáltatás emellett a PDF dokumentumokon egy jól látható, grafikai (úgynevezett vizuális) elemet is elhelyez. Ennek az elemnek önmagában csak tájékoztató funkciója van, és nem azonos a bélyegzővel:

Viszont a vizuálIs elemre kattintva megtekinthetőek az AVDH bélyegzőre vonatkozó fontos információk:

Fontos! Az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó használatával lehetőség van hitelesített dokumentum, pl. szerződés létrehozására. Ezért kiemelten fontos, hogy ügyfélkapus belépési adatainkat NE ADJUK KI SENKINEK, mert visszaélhetnek vele, a nevünkben tehetnek vele nyilatkozatokat. Amennyiben úgy gondolja, hogy jelszava kitudódott, azonnal változtassa meg a https://ugyfelkapu.gov.hu oldalon!

Milyen esetekben használhatom az AVDH-t?

Az AVDH a legtöbb olyan esetben használható, amikor természetes személyként elektronikus úton kell nyilatkozatot tenni, pl. teljes bizonyító erejű magánokiratot kell bemutatni.

Nézzünk erre néhány példát:

Közigazgatási ügyintézés

A közigazgatási ügyekben általában lehetőség van az ügyek teljes körű elektronikus intézésére. Csak nagyon kevés ügy nem intézhető elektronikusan, és ezek száma is csökken. A közigazgatási szervek jogszabályban kötelezettek arra, hogy biztosítsák az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

A legtöbb ügyintézési szolgáltatás már beépített módon tartalmazza az AVDH hitelesítés lehetőségét. Ezek közé tartoznak például a magyarország.hu oldal űrlapjai, az epapir.gov.hu felületen küldött levelek, vagy az önkormányzati ügyintézést biztosító E-önkormányzat portál űrlapjai. Így ezen szolgáltatások használatánál nem szükséges előzetesen hitelesíteni az űrlapokhoz mellékelni kívánt dokumentumokat. A feltöltés és küldés során automatikusan megtehető az AVDH hitelesítés.

Közszolgáltatók és egyéb szolgáltatók ügyintézése

Számos szolgáltatónál van már lehetőség az elektronikus ügyintézésre, ezzel kiváltva a személyes megjelenést és a papír alapú nyilatkozattételt. Ebben az esetben a szolgáltatók az AVDH-val hitelesített dokumentumokat is elfogadják.

Például:

adatszolgáltatás, igazolások, kérelmek benyújtása,
szerződéskötés, meglévő szerződések módosítása, lemondása,
egyéb nyilatkozatok megtétele.
A szolgáltatók - bankok, biztosítók, telefontársaságok - sok esetben kérik a nyilatkozatunkat, olyan ügyekben, mint a hűségidő meghosszabbítása vagy egy kedvezményesebb ajánlat elfogadása. Ilyenkor nem feltétlenül kell a dokumentumot kinyomtatni, aláírni és postázni, elegendő lehet az AVDH-s hitelesítés.

Fontos! A piaci szolgáltatóknál eltérő lehet az elektronikus ügyintézés folyamata, ezért pontos információkat az elektronikus aláírás, AVDH-s hitelesítés elfogadásával kapcsolatban minden esetben a szolgáltató adhat. A szolgáltatók egy része a járványügyi helyzetre tekintettel – a korábbi gyakorlatától eltérően – befogadja az elektronikusan (pl. AVDH-val) hitelesített dokumentumokat. A szolgáltatók e-mailben vagy honlapjukon tájékoztatták erről az ügyfeleiket.

Magánszemélyek közötti nyilatkozatok

Magánszemélyként is többször előfordulhat, hogy valamit teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnunk:

Például meghatalmazzuk egy kollégánkat, hogy vegye át a munkáltatónk által kiállított munkáltatói igazolást. Ezt a meghatalmazást nehéz megtenni egy külföldi nyaralás alatt, azonban az AVDH aláírás ekkor is használható.

Hasznos az AVDH abban az esetben is, ha kölcsönadunk egy kisebb összeget egy ismerősünknek. Nem biztos, hogy ebben az esetben megoldható két tanú megkeresése, egy szerződés minta azonban az interneten könnyen beszerezhető, kitöltést követően pedig csak egy elektronikus aláírásra, vagy AVDH-s hitelesítésre van szükség, és máris hiteles dokumentum áll rendelkezésünkre.

Vannak azonban olyan esetek, ahol törvény kizárja azt, hogy kizárólag elektronikus aláírást vagy AVDH-s hitelesítést, ill. ezekkel hitelesített dokumentumokat használjunk. Ilyenek a családjogi és öröklési jogi nyilatkozatok (például házasság, örökbefogadás, végrendelkezés).

Az AVDH szolgáltatással elsősorban természetes személyként van lehetőségünk az elektronikus nyilatkozattételre. Gazdálkodó szervezet nevében tett nyilatkozat hitelesítésére az AVDH szolgáltatás önmagában nem használható, így ebben az esetben az eljáró szervnek szükséges ellenőriznie a gazdálkodó szervezet nevében nyilatkozó természetes személy törvényes vagy ügyleti képviseleti jogosultságát a közhiteles nyilvántartásba (pl. cégnyilvántartásba) vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba történő bekérdezéssel, vagy ha a nyilvántartás alapján az eljárási képesség nem ellenőrizhető, akkor az igazoló dokumentum bekérésével. Ennek egyik oka, hogy az igazolás nem tartalmazza, mely szervezet nevében tesz/tehet nyilatkozatot a természetes személy, mi az adott szervezetnél betöltött szerepköre. Ehhez kapcsolódik az is, hogy míg az elektronikus aláírás vonatkozásában rendezi a jogszabály, hogy mi minősül a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának, az AVDH-s hitelesítés esetében viszont nem.

A veszélyhelyzet idejére azonban 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet lehetővé tette a jogi személy szerveinek, ill. jogi személynek minősülő tagjainak nyilatkozatai esetében az AVDH alkalmazását.

Emellett az AVDH szolgáltatást elsősorban elektronikus ügyintézési célra biztosítja a szolgáltató. Nagyobb összegű kötelezettségvállalások aláírására nem az AVDH, hanem saját minősített elektronikus aláírási tanúsítvány használata javasolt (pl. magáncélra 50 millió Ft-os összeghatárig az eSzemélyis aláírás). A minősített elektronikus aláírási tanúsítványok esetén a bizalmi szolgáltatók jogszabályban szabályozott kártérítési felelősséget vállalnak az általuk okozott hibákért.

Forrás: magyarorszag.hu

Share this Article


Related Posts