EKÁER: MIKOR KELL BEJELENTENI A RAKLAP SZÁLLÍTÁSÁT?


Az ekáerre vonatkozó júliusi jogszabályváltozás nyomán bizonytalanság merült fel a raklapok (vtsz: 4415 20 20) bejelentési kötelezettségével kapcsolatban.

Olyan esetekben, amikor az eladó a dokumentumokon feltünteti a raklapokat, be kell-e jelenteni a szállítmányt akkor is, ha az áru maga nem bejelentésköteles (vámtarifaszáma nem tartozik a bejelentésre kötelezettek közé)? Mi az érvényes egyéb esetekben, amikor fel sem tüntetik a raklapot a szállítólevélen? Gombás Otília szakértő válaszolt.

Az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer működéséről szóló 13/2020. PM-rendelet alapján az ekáer kötelezettség alapvetően a termékbeszerzésekre, a termékértékesítésekre, illetve az egyéb célú behozatalokra és kivitelekre vonatkozik, tehát magát a beszerzett, illetve értékesítendő terméket kell vizsgálni a kötelezettség szempontjából.

Az, hogy a kérdésben említett raklap bejelentésköteles-e vagy sem, attól függ, hogy a raklap maga az áru, vagy csak „csomagolóanyag”.

Ha az említett raklap csak csomagolási célt szolgál, tehát a beszerzett, értékesített terméket azon helyezik el, akkor arra nem vonatkozik ekáer bejelentési kötelezettség, még akkor sem, ha azt külön tételként tüntették fel a számlán.

Ha azonban maga a raklap a beszerzett, értékesítendő termék, amelyet szállítanak, abban az esetben ekáer bejelentési kötelezettség alá tartozik, feltéve, hogy a bejelentési kötelezettség egyéb szabályai teljesülnek.

Ebben az esetben az ekáer bejelentésben bejelentésköteles termékként magát a raklapot és annak vámtarifaszámát kell megadni.

Változatlanul érvényben van az a szabály, hogy mentesül az ekáer bejelentési kötelezettség alól az egy fuvarozás keretében az egymillió forintot és az 500 kilogramm bruttó tömeget meg nem haladó, bejelentésköteles termékkel ugyanazon feladótól, ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel végzett közúti fuvarozási tevékenység.

Belföldi értékesítés esetén kizárólag a nem közvetlen végfelhasználó részére történő első, általánosforgalmiadó-köteles termékértékesítést kell bejelenteni.

A 403/2021. kormányrendelet 1. paragrafusának (2) bekezdése alapján az 1. mellékletben szereplő termékekre, azaz a bejelentésköteles építőipari nyersanyagokra és termékekre – melyek között szerepel a 4415 vámtarifaszám alá tartozó raklap is – nem kell alkalmazni a PM-rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.

Forrás: www.adozona.hu, 2021.július 17., Gombás Otília adószakértő

Share this Article


Related Posts