EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÁTALÁNYADÓZÁSA 2022-TŐL – PÉLDÁKKAL


2022-től az átalányadózó egyéni vállalkozók bevételi értékhatára – az őstermelőkhöz hasonlóan – az éves minimálbértől függ. Az adott évi vállalkozói bevételnél – a választott adózási módtól függetlenül – minden olyan bevételt figyelembe kell venni, amelyet a magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel szerez, így beleértendő a katásként szerzett bevétel is.

A megelőző évi bevételnél az előző évi, míg a tárgyévi bevételnél a tárgyévi minimálbért kell viszonyítási alapnak tekinteni az átalányadózás választásakor.

Az adott évi vállalkozói bevétel meghatározásánál a választott adózási módtól függetlenül minden olyan bevételt figyelembe kell venni, amelyet a magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel szerez. Így a bevételbe beleértendő a kisadózóként megszerzett, a bevételi nyilvántartásban feltüntetett bevétel is, még akkor is, ha a kisadózó azután 40 százalékos adó fizetésére volt köteles.

A fentiek alapján például az a kisadózó, akinek a 2021. évi éves minimálbér tízszeresét meghaladó katás bevétele volt 2022-ben, nem választhatja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (szja-törvény) szerinti átalányadózást.

Bevételi értékhatár változása

Megmaradt, de megemelkedett a kétféle bevételi értékhatár.

A 15 millió forintos bevételi értékhatár az éves minimálbér tízszeresében, a 100 millió forintos bevételi értékhatár az éves minimálbér ötvenszeresében került meghatározásra.

A jelenleg ismert elképzelések szerint, ha a minimálbér havi összege 200 ezer forint lesz, akkor a bevételi határ 2022-ben 24 millió forint, illetve 120 millió forint lesz.

A 24 millió forint bevételi értékhatár esetében a 2021. évben a bevétel nem lehetett több 20 088 ezer forintnál.

A 120 millió forint bevételi határ azokra vonatkozik, akiknek az egyéni vállalkozói tevékenysége az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti kiskereskedelmi tevékenység, ha az átalányadózást közvetlenül megelőző adóévben a vállalkozói bevétel az éves minimálbér ötvenszeresét nem haladta meg. Esetükben ez az összeg 2021-ben 100 440 ezer forint volt [szja-törvény 50. § (1) bekezdés].

Adózás alól mentesített jövedelem

Az őstermelőkhöz hasonlóan az éves minimálbér felét el nem érő, átalányban meghatározott jövedelem mentesül a személyi jövedelemadó alól. Ennek következtében az adóelőleget is csak az adóköteles rész után kell fizetnie a jövedelmét átalányban megállapító egyéni vállalkozónak [szja-törvény 47. § (4a) bekezdés; 1.számú melléklet 4.48. pont].

Költséghányadok változása

Egyéni vállalkozók esetében a tevékenységtől függően eltérő költséghányadot lehet alkalmazni a bevétellel szemben továbbra is, de módosultak a jövedelem megállapításához alkalmazható költséghányadok is. Az új szabály szerint azonos költséghányadot lehet alkalmazni a kiegészítő és a nem kiegészítő tevékenységet folytatóknak.

Megmarad a 40 százalék költséghányad (informatikus, oktató, tervező stb.).

A nem kereskedelmi tevékenységet folytatóknál 80 százalék a költséghányad. Ezek a tevékenységek a következők:

a) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási (TESZOR 01, 02), bányászati (TESZOR 05-től 09-ig) és feldolgozóipari (TESZOR 10-től 32-ig) termékelőállítás, építőipari kivitelezés (TESZOR 41, 42);

b) mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás (TESZOR 01.6), vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatás (TESZOR 01.70.10), erdészeti szolgáltatás (TESZOR 02.40.10) és zöldterület-kezelés (TESZOR 81.30.10);

c) halászati szolgáltatás (TESZOR 03.00.71), halgazdálkodási szolgáltatás (TESZOR 03.00.72);

d) feldolgozóipari szolgáltatás (TESZOR 10-től 32-ig) a bérmunkában végzett szolgáltatás és az egyéb sokszorosítás (TESZOR 18.20) kivételével;

e) építőipari szolgáltatás (TESZOR 43);

f) ipari gép, berendezés, eszköz javítása (TESZOR 33.1), gépjárműjavítás (TESZOR 45.20), személyi, háztartási cikk javítása (TESZOR 95.2), épületgépészeti berendezések javítása (TESZOR 43.21, 43.22, 43.29);

g) a taxis személyszállítás (TESZOR 49.32.11), személygépjármű kölcsönzése vezetővel (TESZOR 49.32.12), egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás (TESZOR 49.39.39), közúti áruszállítás (TESZOR 49.41.1);

h) számítógép, kommunikációs eszköz javítása (TESZOR 95.1);

i) fényképészet (TESZOR 74.20);

j) textil, szőrme mosása, tisztítása (TESZOR 96.01), fodrászat, szépségápolás (TESZOR 96.02), hobbiállat-gondozás (TESZOR 96.09.11);

k) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján folytatott vendéglátó tevékenység (TESZOR 56).

Az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozó 90 százalék költséghányadot alkalmazhat. Így az adóév egészében kiskereskedelmi tevékenységből bevételt szerző egyéni vállalkozóknál az idei 87 százalék 90 százalékra emelkedik a költséghányad.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó más tevékenységet is folytat, akkor át kell térnie az alacsonyabb költséghányadra.

A fentiek alapján – megismerve a tevékenységi köröket – érdemes áttekinteni, hogy mely tevékenységek vannak bejelentve a NAV-hoz egy esetleges profiltisztítás miatt!

Példa 1.

Az átalányadózó informatikus bevétele

20 000 000 forint

Jövedelme a 40 százalék költséghányad miatt

12 000 000 forint

Ebből adómentes az éves minimálbér (2 400 000) forint fele, ami a 2022. évi terv alapján

1 200 000 forint

Adóköteles jövedelme (12 000 000 – 1 200 000)

10 800 000 forint

Fizetendő személyi jövedelemadó (15 százalék)

1 620 000 forint

Példa 2.

A fuvarozó egyéni vállalkozó bevétele

12 000 000 forint

Jövedelme a 80 százalék költséghányad miatt

2 400 000 forint

Ebből adómentes az éves minimálbér fele, ami a 2022. évi terv alapján

1 200 000 forint

Adóköteles jövedelme (2 400 000 –1 200 000)

1 200 000 forint

Fizetendő személyi jövedelemadó (15 százalék)

180 000 forint

Példa 3.

A boltos egyéni vállalkozó bevétele

40 000 000 forint

Jövedelme a 90 százalék költséghányad miatt

4 000 000 forint

Ebből adómentes az éves minimálbér fele, ami a 2022. évi terv alapján

1 200 000 forint

Adóköteles jövedelme (4 000 000 – 1 200 000)

2 800 000 forint

Fizetendő személyi jövedelemadó (15 százalék)

420 000 forint

Példa 4.

A kozmetikus egyéni vállalkozó bevétele

5 000 000 forint

Jövedelme a 80 százalék költséghányad miatt

1 000 000 forint

Ebből adómentes az éves minimálbér fele, ami a 2022. évi terv alapján

1 200 000 forint

Adóköteles jövedelme

0 forint

Fizetendő személyi jövedelemadó (15 százalék)

0 forint

A katások esetében megfontolandó áttérni az átalányadóra. Fontos tudni, hogy ha az egyéni vállalkozó a kata hatálya alól szeretne áttérni az szja-törvény hatálya alá január elsejétől, akkor még decemberben ki kell jelentkeznie a kata hatálya alól és bejelenteni az átalányadó választását.

Forrás: www.adozona.hu, Lepsényi Mária adószakértő

Share this Article


Related Posts