ÖNFOGLALKOZTATÓK KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁSA: ÚTMUTATÓ KATÁS VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA


A koronavírus-járvány miatti gazdasági nehézségek ellensúlyozása céljából a kormányzat 2021. június 8-ától az úgynevezett „önfoglalkoztatók” részére támogatást biztosít. A kataalany vállalkozások is jogosultak ezen támogatásra meghatározott feltételek alapján. A kérelmeket a veszélyhelyzet fennállásáig fogadja be a folyósító szerv.

A támogatás részletszabályait meghatározó az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) lényegében 4 feltételhez köti a támogatás folyósítását.

1. feltétel

Az a vállalkozó jogosult a támogatásra, aki a rendeletben szereplő 56 féle tevékenység közül legalább egyet tényleges főtevékenységként folytat vagy a rendelet hatályba lépését megelőző 6 hónapban, azaz 2020 december 8. és 2021 június 8-a között; vagy az ágazati bértámogatásról és adómentességről szóló 485/2020. kormányrendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapban, azaz 2020. május 11. és 2020. november 11. között.

A támogatásra jogosító tevékenységek pontosan megegyeznek az ágazati bértámogatásra feljogosító tevékenységekkel, azaz a vendéglátás, szálláshelyadás, előadóművészet valamint a legtöbb kiskereskedelmi tevékenység ebbe a körbe tartozik. A kiskereskedelmi tevékenységek közül azok kerültek bele a támogatható tevékenységek közé, melyek a tavaszi időszakban lényegében bezárni kényszerültek. Ennek megfelelően a rendelet három tevékenységi kört nevesítetten kizár a támogatási körből:

♦ kerékpárjavítás;

♦ optikusok, szemüvegszalonok;

♦ háztartási gépek (barkácsgépek) kölcsönzése.

Ezen tevékenységet folytatók ugyanis nyitva maradhattak a járvány ideje alatt is.

Tényleges főtevékenység csakis az a tevékenység, amelyből a fenti időszakok valamelyikében a legtöbb bevétele származott a vállalkozásnak, feltéve, hogy annak aránya az összes bevételen belül eléri a 30 százalékot.

Mivel a Rendelet nem határozza meg a „bevétel” fogalmát, ezért például egy kisadózó vállalkozásnak valamennyi kisadózói bevételt számításba kell vennie, amikor a tényleges főtevékenységet vizsgálja. Előfordulhat az a szituáció, hogy a vállalkozó különféle szolgáltatásokat nyújt, melyek között több olyan is van, amely őt a támogatásra feljogosítja. Az irányadó jogértelmezés alapján, ha egyik támogatásra feljogosító tevékenysége sem éri el külön-külön az összes bevételének 30 százalékát, a vállalkozó a támogatásra akkor sem jogosult, ha ezen tevékenységekből származó bevételek együttesen a 30 százalékos küszöböt elérnék.

Mivel a bevétel fogalmát a rendelet nem szűkíti le, így például a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket is figyelembe kell vennie a vállalkozónak, s könnyen lehet, hogy egy ilyen ügylet miatt kiesik a jogosultsági körből. Kisadózó vállalkozások esetében – eltérő szabályozás hiányában – a vonatkozó időszakban bevételként elszámolt, azaz ténylegesen jóváírt, kézhez kapott bevételeket kell figyelembe venni.

Fontos megjegyezni, hogy a Rendelet nem írja elő kötelezően azt, hogy a vonatkozó két időszak valamelyikében, azaz 2020. május 11. és 2020. november 11. közöt,t vagy 2020. december 8. és 2021. június 8-a között folyamatosan működnie kellett a vállalkozásnak. Így például egy 2021. március hónapban alakult egyéni vállalkozás is jogosult lehet a támogatás igénylésére, ha tényleges főtevékenységként valamely támogatásra jogosító tevékenységet folytatott.

Ha azonban a vállalkozás egyik vonatkozó időszakban sem szerzett bevételt pl. egyéni vállalkozói tevékenységét folyamatosan szüneteltette, akkor a támogatásra nem jogosult.

Forrás: www.adozona.hu, Sipszer Tamás adószakértő, 2021.07.22.

Share this Article


Related Posts