Adótartozás van?


Adótartozása van? Jó, ha tudja: 5 évről 4 évre csökkent az elévülési idő!Az Art. 164. §. (6) bekezdése rendelkezik az adótartozás végrehajtásához való jog elévülési idejéről, vagyis a fennálló adótartozás az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el az eddigi 5 évvel szemben. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.


Read more

Ne várd a májust!


Ne várd a májust címmel írt cikket a NAV honlapján az új internetes e-SZJA felületükről. A visszajelzések és saját tapasztalat szerint is az oldal könnyen kezelhető, áttekinthető. Érdemes már most átnézni az általuk elkészített tervezetet és nem az utolsó időpontra hagyni az esetleges módosításokat.


Read more

MEGSZŰNŐ ILLETÉKEK 2017. március 16-tól!


Kft-t, Bt-t alapítana? Most már olcsóbban megteheti!Az általános és az egyszerűsített bejegyzési eljárásban megszűnt a Kft., a Bt., a Kkt., az egyéni cég és a szoc. szövetkezet bejegyzési illetéke és a közzétételi költségtérítés is.Magánszemélyek esetén illetékmentes lesz többek között:- az anyakönyvi kivonat kiállítása- családi név változtatása- az elektronikus nem hiteles tulajdoni lap évenkénti kétszeri lekérdezése


Read more

A tavaly nyáron munkát végző diákok se felejtsék el beküldeni idén május 22-ig az adóbevallásukat!


Sok diák végez nyaranta munkát iskolaszövetkezeteken keresztül vagy közvetlenül a munkáltatók alkalmazásában.A leggyakoribb foglalkoztatási forma a nappali tagozatos diákok iskolaszövetkezeti tagként történő munkavégzése. Ez a jogviszony nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, ezért nem kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékokat, de a 15 % mértékű személyi jövedelemadót igen!


Read more

Akár 20 év múlva is adózhatunk?


Érdekes kérdés, de van olyan eset, amikor az adózást „elhalaszthatjuk”.


Read more

Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége


Azoknak a Korlátolt felelősségű társaságoknak, melyeknek a törzstőkéje (jegyzett tőkéje) nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot a Ptk. módosítása alapján legkésőbb 2017. március 15-ig fel kell emelniük törzstőkéjüket. Ez a határidő nem vonatkozik a végelszámolás, felszámolás vagy kényszertörlés alatt álló cégeknek.


Read more